REKISTERISELOSTE TMI TIIA SEPPÄLÄ

Rekisteriseloste

LAKISÄÄTEINEN REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Laatimispäivä 14.5.2018.

Rekisterinpitäjä

Tmi Tiia Seppälä

Y-tunnus: 2558894-7

Alikeravantie 30

04250 Kerava, Suomi

Puhelin: +358445771348

Sähköposti: tiia@hierojatiiaseppala.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tiia Seppälä

toimitusjohtaja

Alikeravantie 30, 04250 Kerava, Suomi

Puhelin: +358445771348

Sähköposti: tiia@hierojatiiaseppala.fi

Rekisterin nimi

Tmi Tiia Seppälä: n asiakasrekisteri ja hoitokortisto

Rekisterin tarkoitus

Tallennettuja henkilö- ja hoitotietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, lakisääteisten hoitokirjausten tekemiseen sekä ajanvarausten tekemiseen

Rekisterin sisältämät tiedot

Henkilön etu- ja sukunimi, syntymäaika, puhelinnumero, kotiosoite, harrastukset, sairaudet, lääkitykset sekä allergiat ja hoitohistoria

Tietolähteet

Tiedustelen asiakkaan henkilötiedot ja kirjaan tiedot paperiseen hoitolomakkeeseen. Tietoja päivitetään hoitokertojen yhteydessä ja kukin hoitokerta kirjataan lomakkeeseen.

Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö

Tiia Seppälä

Puhelin: +358445771348

Sähköposti: tiia@hierojatiiaseppala.fi

Tietojen luovutus

Tmi Tiia Seppälä ei luovuta asiakasrekisterin tietojaan kolmansille osapuolille. Rekisterin tiedot ovat käytössä vain Tmi Tiia Seppälä: llä ja asiakkaalla.

Tietojen suojaus

Henkilötiedot ja hoitolomakkeet säilytetään luottamuksellisina. Manuaalinen aineisto on suojattuna lukollisessa kaapissa. Ainoastaan rekisteriasioita hoitavalla yhteyshenkilöllä on pääsy kaappiin.

Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja; Suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.